Knygų įsigijimas

Norint įsigyti D.Valšio knygų (jų kainos nurodytos be pašto išlaidų), reikia iš anksto užsakyti jas elektoniniu adresu: sepetko @gmail.com

Užsakytą knygą galėsite atsiimti pašte pagal jūsų gyvenamąją vietą.

Sąmonė padės prisikelti

Kietas viršelis. 352 psl. Kaina 4 Euro

     Tūkstantmečių fenomenas akademikas Grigorijus Grabovojus (jo pavardė yra kilusi iš slavų žodžio grab - tai ,,skroblas" - jėgos ir ilgaamžiškumo simbolis), sukūręs unikalius metodus, užkerta kelią katastrofoms ir avarijoms, diagnozuoja lėktuvus bei atominius reaktorius, teleportuoja žmones ir daiktus, mato per amžius, atstumus bei užtvaras, keičia praeitį, konstruoja dabartį ir ateitį. O svarbiausia - be vaistų ir skalpelio gelbsti žmones nuo visų ligų - ir ypač paskutinės vėžio bei AIDS stadijos ir prikelia žmones iš mirusiųjų.
     Bulgarų aiškiaregė Vanga iškelia jį šalia Jėzaus Kristaus, nes aukščiausias jo dieviškasis pašaukimas - išgelbėti žmoniją nuo termobranduolinio pasaulinio karo ir suteikti žmogui sveiką laimingą gyvenimą fiziniame kūne.
     Knygoje pateikiami nauji neįprasti akademiko aiškiaregio Grigorijaus Grabovojaus autobiografijos faktai - jo supersąmonės (dar prieš jam gimstant), taip pat pagrindiniai iracionalaus akademiko Grigorijaus mokslo teiginiai šiuolaikinių pažangių mokslininkų revoliucinių pasiekimų šviesoje.
     Knygoje aprašomi galingi iracionalūs prietaisai bei technologijos, kurie padeda paprastam žmogui užkirsti kelią katastrofoms gamtoje ir žmogaus organizme arba jas sušvelninti. Skaitytojui rekomenduojami įvykių valdymo metodai, paremti duomenimis iš Biblijos pranašo Izaijo ritinio, bei akademiko Grigorijaus Grabovojaus pratimai kiekvienai dienai. Pastarieji, nepaisant jų fantastiškumo, yra dokumentiškai patvirtinti.
     Grigorijaus neįtikėtino dydžio asmenybė daro vis grandioziškesnę įtaką mūsų pasauliui, gelbėdama jį nuo globalios katastrofos. Jau vien šio fenomeno pripažinimo faktas teigiamai veikia mūsų gyvenimą.
     Autorius pirmąkart taip išsamiai aprašė daugiamatį pasalį, atsiveriantį prieš pakylėtos sąmonės žmogų. Sakitytojas supažindinamas su G.Grabovojaus Mokymu apie Dievą bei su iracionaliąja psichologija.
     Pirmąkart knygoje atskleidžiamos senovinės žinios apie Dieviškąjį pasaulio valdymą ir bandoma nustatyti Grigorijaus Mokymo vietą šiame kontekste. Joje pateikiami įvykių valdymo metodai sąmonės struktūrizacijos pagalba. Aprašomos treniruotės, padedančios įsisavinti tuos metodus. Rekomenduojamas verslo optimizavimo iracionalusis būdas, paremtas sąmonės struktūrizacijos matodais. Knygoje dėstomas G.Grabovojaus Mokymas apie Prikėlimą iš mirusiųjų, pateikiami jo principai ir pavyzdžiai bei pats prikėlimo metodas nutolusių sąmonės zonų pagrindu.
     Knygos pabaigoje pateikiamos rekomendacijos, kaip efektyviau kompleksiškiau pasinaudoti akademiko metodais, remiantis skaičiais ir pratimais kiekvienai dienai.

Į viršų


Turinys

ĮVADAS

I DALIS. TŪKSTANTMEČIŲ FENOMENAS GRIGORIJUS GRABOVOJUS

 • Grigorijaus Grabovojaus vizitinė kortelė
 • Tūkstantmečių fenomenas ir gamtos stebūklai
 • Grigorijaus supersąmonė
 • Grigorijaus krikštas
 • Pageidaujamų įvykių konstravimas
 • Daiktų meterializavimas ir aiškiaregystė
 • Mokykloje ir universitete dėstomųjų dalykų tiesioginės žinios
 • Grigorijus - iracionalaus mąstymo inžinierius
 • Kontaktai su pranašais
 • Gelbejimas nuo katastrofų
 • Procesų numatymas molekulių lygmenyje
 • Pagalba verslui
 • Beviltiškų ligonių gydymas
 • Ligonių diagnozavimo metodika
 • Prasiskverbimas į praeitį ir ateitį
 • Nemirtingumo esmė
 • Iracionalusis mokslas
 • Torsioniniai laukai ir sąmonės prigimtis
 • Ketvirtasis erdvės matmuo
 • Aukštesnės sąmonės link
 • Grigorijaus Grabovojaus fondas

 • II DALIS. KATASTROFOMS GAMTOJE IR ŽMOGAUS ORGANIZME UŽKERTAMAS KELIAS

 • Įvadas į iracionalųjį mokslą ir technologijas
 • Dvasinė erdvė virsta fizine erdve
 • Techninės proto formos
 • Geometrinės įvykių formos ir jų keitimas
 • Laikas virsta medžiaga
 • Informacijos saugojimas vakuume (be diskelių)
 • Ekstrasensinio poveikio kompiuterinė programa
 • Atkuriamųjų organų identiškumas
 • Prietaisas-kristalas sukoncentruota mintimi katastrofoms užkerta kelią
 • Iracionalūs įrenginiai informacijai perduoti
 • Nuolat sveikatą atkurianti apyrankė

 • III DALIS. GRIGORIJAUS GRABOVOJAUS MOKYMAS APIE DIEVĄ IR IRACIONALIOJI PSICHOLOGIJA

 • Mokymas apie Dievą
 • Iracionalioji psichologija (intelektas, protas, žinios, mintis, jausmai)

 • IV DALIS. DIEVIŠKASIS PASAULIO VALDYMAS IR GRIGORIJAUS GRABOVOJAUS MOKYMAS

 • Dieviškasis Triados dėsnis
 • Dieviškasis Oktavų dėsnis
 • Žmogaus galimybės valdyti savo likimą
 • Sąmonės struktūrizacijos aksiomos
 • Sąmonės struktūrizacija savai būsenai atstatyti
 • Sąmonės struktūrizacijos pratimas - 1
 • Tiesioginis įvykių valdymas
 • Absoliutus valdymo instrumentas
 • Sąmonės struktūrizacijos pratimas - 2
 • Valdymas remiantis dvasine būsena
 • Materijos kūrimas sąmonės pagrindu
 • Gelbėjimas nuo svetimo proto invazijos
 • Kaip optimizuoti savo verslą?

 • V DALIS. ĮVYKIŲ VALDYMO METODAI SUSIKONCENTRAVIMO PAGRINDU

 • Susikoncentravimo paslaptis iš Biblijos pranašo Izaijo senovinio ritinio
 • Ligų gydymas remiantis skaičiais
 • S.Malajos ir S.Kniazkino gydymo patirtis remiantis skaičiais pagal G.Grabovojaus metodiką
 • G.Grabovojaus susikoncentravimo kasdieniai pratimai sąmonei ugdyti, gyvenimo įvykiams nukreipti reikiama linkme, sveikatai užsitikrinti ir harmonijai su visatos pulsu sudaryti
 • Pratimai

 • VI DALIS. GRIGORIJAUS GRABOVOJAUS MOKYMAS APIE PRIKĖLIMĄ IŠ MIRUSIŲJŲ, ŠIO MOKYMO PRINCIPAI, METODAS IR PAVYZDŽIAI

 • Mokymas apie prikėlimą iš mirusiųjų
 • Akademiko aiškiaregio Grigorijaus Grabovojaus prikėlimo iš mirusiųjų principai
 • Prikėlimas iš mirusiųjų remiantis nutolusiųjų sąmonės zonų veikla
 • Prikėlimas iš mirusiųjų Rusanovo A.E.
 • Prikėlimas iš mirusiųjų praėjus 19 dienų po mirties
 • Vaikaitės prikėlimo iš mirusiųjų procesas
 • Motina prikelia iš mirusiųjų dukrą

 • PRIEDAS. ŽMOGAUS LIGOS IR JAS GYDANTYS SKAIČIAI

  REKOMENDACIJOS EFEKTYVIAI KOMPLEKSIŠKAI NAUDOJANT GRIGORIJAUS GRABOVOJAUS METODUS ATSTATANT SVEIKATĄ

  Į viršų